תקנון

 

  1. כללי

1.1

אתר “גילי פיינשטיין", בכתובת: career-coaching.co.il (להלן: “האתר”) מופעל ע”י גילי פיינשטיין ע.פ 0222030639 (להלן: "העסק") ומשמש גם בתור אתר מכירות. 

באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון: שיחות אימון, פגישות אימון, מוצרי ידע דיגיטליים ופיזיים שונים, סדנאות, הרצאה ועוד. (להלן: “המוצר”).

כתובת העסק: שקד 23, ראש העין. טל׳- 054-3550531

1.2

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

1.3

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן “משתתף”) מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

1.4

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין העסק.

  1. תנאי השימוש

2.1

רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. 

חברות האשראי הינן: ויזה, ישראכרט, מסטרכארד, כמו כן ניתן לשלם ב- Bit. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע”י חברת משולם פתרונות תשלום בע”מ ולפי כללי אבטחת המידע.

 

  1. פרטי משתמש ופרטיות הלקוח

3.1 

גילי פיינשטיין לא תפגע ביודעין בפרטיות הלקוח ותפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981.

3.2 

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, (שם חברה), טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.3 

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.4 

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר העסק ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר. כמו כן לא יועברו לצד ג'.

 

  1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

4.1 

מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, גרפיקה ומולטימדיה המצויים באתר ועוד שייכים לגילי פיינשטיין.

 

4.2

 

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב.

 

4.3 

 

מטרת האתר להנגיש את התכנים לצפייה לשימוש פרטי ואישי למי שרכש מוצר או שירות. חל איסור להקליט או להוריד תכנים מהאתר למעט מוצרים שיוגדר לגביהם אחרת. אין להעביר את פרטי הגישה לאתר לאחר.

 

 

 

  1. רשימת דיוור

 

בעת רכישת שירות באתר תצורפו באופן אוטומטי לרשימת הדיוור של גילי פיינשטיין. באמצעות רשימת הדיוור תקבלו מדי פעם תכנים במייל, כולל תכנים פרסומיים ושיווקיים על השירותים של גילי פיינשטיין.

בכל שלב תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת הדיוור.

  1. תשלום ואספקה

6.1 

החיוב מיידי ויצוין באתר האם המוצר זמין במלאי.  חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי.

6.2 

המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

6.3

 

מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של גילי פיינשטיין, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

6.4

אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

6.5

במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).

6.6

א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").


ב. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים: תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לעסק כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם.

למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לעסק, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.


ג. במקרה של ביטול עסקה של סדנה או ארוע מסוג זה – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

ד. ניתן לבטל עסקה של תוכנית ליווי עם ייעוץ אישי – 14 יום ממועד הרכישה או לאחר פגישת ייעוץ ראשונה. המאוחר מבין השניים.

ה. תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו, PDF וכדומה).


ו. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: 

[email protected] 

ז. תוצאות הביטול עקב פגם:

במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.

ח. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י העסק.

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לעסק לכתובת: שקד 23 ראש העין. חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה לעסק.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, בעל החנות יעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בעסק.

 

  1. תנאים נוספים

7.1 

גילי פיינשטיין לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

 

7.2 

הינך משחרר בזאת את גילי פיינשטיין מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

7.3 

גילי פיינשטיין שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו באופן זמני ו/או לבטל מכירה בכל עת על פי שיקול דעתה.

7.4

האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. 

 

גילי פיינשטיין אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל גילי פיינשטיין או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וגילי פיינשטיין לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

7.5 

 

רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. גילי פיינשטיין נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע.

גילי פיינשטיין אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר או שרתי צד שלישי המאחסן אותם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

 

בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את גילי פיינשטיין מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד נירית כהן ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלת האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי בעל החנות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה. ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.

 

7.6

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי בעל החנות, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

7.7 

גילי פיינשטיין שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

 

  1. דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

הערות מסכמות

גילי פיינשטיין אינה מאמינה בפתרונות בזק או נוסחאות קסם.  אלא בהתמסרות, השקעת מאמץ ואימוץ תהליכי עבודה נכונים ופרקטיים כשיגרת חיים.

התוכניות של גילי פיינשטיין  מיועדות לתת לאנשים ערך בעזרת כלים מעשיים וסביבה תומכת ומקדמת ליצירת חיים אפקטיביים והצלחה בהגשמת המטרות והיעדים שלהם.

גילי פיינשטיין אינה מבטיחה תוצאות כלשהן או הכנסות מסויימות בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלה, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.

היא רואה את תפקידה כאחראית לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר על מנת שתקדם את החיים שלך לרמה הבאה. שום דבר בדפים אלו ובאתר שלה, אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות מסויימות, והיא אינה מתיימרת לספק מידע ויעוץ כלכלי, משפטי, רפואי כזה או אחר.

 

גילי פיינשטיין מאמנת לשינוי קריירה - רעיונות לשינוי

היי! אני מעלה לאתר שלי תכנים רבים בנושא קריירה ואפקטיביות בעבודה, שממש חבל לפספס!

מלא.י כאן את המייל שלך

וכך נוודא שתשמע.י ממני בכל פעם שתוכן חדש, מקורי ואיכותי יעלה לאתר. מבטיחה לא להציק יותר מדי 🤞
גילי 🙂

דילוג לתוכן